Bestellen onderdelen zonder garantie

 

Prins Technics heeft het bestellen en afhandelen van onderdelen volledig uitbesteed aan Airco Parts & Service BV.

 

Hiermee trachten wij een betere en snellere afhandeling van de levering van onderdelen te realiseren

en de procedure voor iedereen overzichtelijker te maken.

 

Indien u een onderdeel nodig heeft dient u als eerste vast te stellen of het onderdeel binnen de overeengekomen garantietermijn valt. Mocht het onderdeel buiten de garantieperiode vallen dan kunt

u het gewenste onderdeel bestellen via het hiernaast afgebeelde formulier.

 

U ontvangt van ons een bevestiging met de verwachte leverdatum en een proforma factuur.

Na ontvangst van de betaling zal het onderdeel worden toegezonden c.q. worden besteld.

 

Helaas kunnen wij onderdelen die buiten de garantietermijn vallen niet retour nemen.

De verantwoordelijkheid voor het bestellen van een onderdeel ligt bij de afnemer, een advies van onze binnendienst geeft geen recht tot retournering c.q. creditering. Zelfs niet als het betreffende onderdeel

niet heeft geleid tot het verhelpen van de storing.

 

Bestelformulier onderdelen zonder garantie

STAP 1

STAP 2

Gegevens afzender

Gegevens onderdeel

Verzenden...

Fout bij verzenden.

Formulier ontvangen